Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
När ditt konto är konfigurerat kan du göra en insättning på ett handelskonto för att börja handla med digitala alternativ. Efter att ha fått en vinst på marknaden för digitala alternativ kan du ta ut pengar när som helst på vilken dag som helst, inklusive helger och helgdagar.


Hur man handlar med digitala optioner med Pocket Option

Hur man handlar med digitala optioner

Lägga en handelsorder

Handelspanelen låter dig justera inställningar som köptid och handelsbelopp. Det är där du placerar en handel och försöker förutsäga om priset kommer att gå upp (den gröna knappen) eller ner (den röda knappen).

Välj tillgångar
Du kan välja bland över hundra tillgängliga tillgångar på plattformen, såsom valutapar, kryptovalutor, råvaror och aktier.

Välja en tillgång efter kategori
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Eller använd en omedelbar sökning för att hitta en nödvändig tillgång: börja helt enkelt skriva in tillgångens namn.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Du kan välja valfritt valutapar/kryptovaluta/vara och aktier för snabb åtkomst. Ofta använda tillgångar kan märkas med stjärnor och visas i en snabbåtkomstfält högst upp på skärmen.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Procentandelen bredvid tillgången avgör dess lönsamhet. Ju högre procentsats – desto högre vinst om du lyckas.

Exempel. Om en handel på $10 med en lönsamhet på 80% avslutas med ett positivt resultat, kommer $18 att krediteras ditt saldo. $10 är din investering och $8 är en vinst.


Ställa in köptiden för digital handel
För att välja köptiden när du är i digital handel, klicka på menyn "Köptid" (som i exemplet) på handelspanelen och välj det önskade alternativet.

Observera att en utgångstid för affärer i digital handel är köptiden + 30 sekunder. Du kan alltid se när din handel kommer att stängas på diagrammet - det är en vertikal linje "Tid tills utgång" med en timer.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Ställa in köptiden för snabb handel
För att välja köptiden när du är i Digital handel, klicka på menyn "Utgångstid" (som i exemplet) på handelspanelen och ställ in önskad tid.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Ändra handelsbeloppet
Du kan ändra handelsbeloppet genom att klicka på "-" och "+" i avsnittet "Handelsbelopp" i handelspanelen.

Du kan också klicka på det aktuella beloppet som gör att du kan skriva in önskat belopp manuellt, eller multiplicera/dividera det.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Inställningar för lösenpris Lösenpris
låter dig placera en handel till ett pris som är högre eller lägre än det aktuella marknadspriset med respektive förändring i utbetalningsprocenten. Det här alternativet kan aktiveras på handelspanelen innan du gör en handel.

Risk och potentiell utbetalningsgrad beror på hur stor skillnaden är mellan marknadspriset och lösenpriset. På så sätt förutsäger du inte bara prisrörelsen utan anger också vilken prisnivå som bör nås.

För att aktivera eller inaktivera lösenpriset, använd motsvarande växel i den nedre handelspanelen ovanför marknadspriset.

Observera : När lösenpriset är aktiverat kommer dina handelsordrar att placeras över eller under den aktuella marknadsplatsen på grund av denna funktions karaktär. Vänligen förväxla inte med vanliga handelsordrar som alltid placeras till marknadspriser.

Observera : Lösenpriser är endast tillgängliga för digital handel.

Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Analysera prisrörelsen i diagrammet och gör din prognos
Välj Upp (Grön) eller Ned (Röd) alternativ beroende på din prognos. Om du förväntar dig att priset ska gå upp trycker du på "Upp" och om du tror att priset ska gå ner trycker du på "Ner"
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Resultat av handelsorder
När en handlarorder har stängts (tiden tills utgången har nåtts), markeras resultatet som korrekt eller felaktig.

I händelse av korrekt prognos
får du en vinst — den totala utbetalningen som innehåller det ursprungligen investerade beloppet samt handelsvinsten som beror på tillgångens fastställda parametrar vid tidpunkten för beställningen.

Vid en korrekt prognos
Det ursprungligen investerade beloppet vid tidpunkten för orderläggningen förblir kvar från handelskontots saldo.


Avbryta en öppen handel
För att avbryta en handel innan den löper ut, gå till avsnittet "affärer" i den högra panelen i handelsgränssnittet. Där kan du se alla affärer som för närvarande pågår och du behöver klicka på knappen "Stäng" bredvid en specifik affär.

Observera: Handeln kan avbrytas endast inom de första sekunderna efter att handelsordern har lagts.

Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Att göra en expressaffär

Expresshandel är en sammansatt prognos baserad på flera händelser över flera handelstillgångar. En vunnen expresshandel ger en utbetalning på mer än 100 %! När du aktiverar expresshandelsläget kommer varje klick på den gröna eller röda knappen att lägga till din prognos till expresshandeln. Utbetalningarna av alla prognoser inom en expresshandel multipliceras, vilket gör det möjligt att få en mycket högre vinst jämfört med användningen av en enda snabb eller digital handel.

För att komma åt Express-handel, lokalisera "Express"-knappen på den högra panelen av handelsgränssnittet.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Välj en tillgångstyp genom att klicka på lämplig flik (1) och gör sedan minst två prognoser på olika tillgångar (2) för att göra en expressaffär.


Visa öppnade expressordrar
För att se dina aktiva Express-ordrar klicka på knappen "Express" på högerpanelen i handelsgränssnittet och välj fliken "Öppnat".
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Visa stängda expressordrar
För att se dina stängda expressordrar klicka på knappen "Express" på högerpanelen i handelsgränssnittet och välj fliken "Stängd".
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Övervaka dina affärer

Aktiva handelssessioner kan ses utan att lämna handelsgränssnittet och utan att byta till en annan sida. I den högra menyn, hitta knappen "Trades" och klicka för att visa en popup-meny med information om transaktioner för den aktuella sessionen.

Visa öppna affärer
För att se de öppna affärerna, gå till avsnittet "Trades" i den högra panelen i handelsgränssnittet. Det kommer att visas alla affärer som för närvarande pågår.

Visning av slutna affärer
Stängda affärer för handelssessionen finns i avsnittet "Trades" (den högra panelen i handelsgränssnittet).
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
För att se historiken för liveaffärer, klicka på knappen "Mer" i det här avsnittet och du kommer att omdirigeras till din handelshistorik.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option


Väntande affärer

Väntande handel är en funktion som låter dig göra affärer vid en viss tidpunkt i framtiden eller när tillgångspriset når en specifik nivå. Med andra ord kommer din handel att placeras när de angivna parametrarna är uppfyllda. Du kan också stänga en pågående handel innan den placeras utan förlust.

Lägga en "By the time"-handelsorder
För att lägga en väntande order som exekveras "By the time" (vid en angiven tidpunkt), måste du:
  • Välj en tillgång.
  • Klicka på klockan och ställ in datum och tid när du vill att handeln ska placeras.
  • Ställ in den lägsta utbetalningsprocenten (Observera att om den faktiska utbetalningsprocenten blir lägre än den du har angett, kommer beställningen inte att öppnas).
  • Välj tidsram.
  • Skriv in handelsbeloppet.
  • När du har ställt in alla parametrar väljer du om du vill lägga en sälj- eller köpoption.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
En väntande handel kommer att skapas och du kan spåra den på fliken "Aktuell".

Observera att du bör ha tillräckligt med saldo vid tidpunkten för den väntande handelsordern, annars kommer den inte att placeras. Om du vill avbryta en väntande handel, klicka på "X" till höger.


Placera en handelsorder "By the asset price"
För att placera en pågående handel som utförs "By the asset price", måste du:
  • Välj en tillgång.
  • Ställ in önskat öppet pris och utbetalningsprocent. Om den faktiska utbetalningsprocenten är lägre än den du har ställt in, kommer det väntande vadet inte att placeras.
  • Välj tidsram och handelsbelopp.
  • Välj om du vill lägga ett sälj- eller ett köpalternativ.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
En väntande handel kommer att skapas och du kan spåra den på fliken "Aktuell".

Observera att du bör ha tillräckligt med saldo vid tidpunkten för den väntande handelsordern, annars kommer den inte att placeras. Om du vill avbryta en väntande handel, klicka på "X" till höger.

Observera: En pågående handel utförd "Med tillgångspriset" öppnas med nästa bock efter att den angivna prisnivån uppnåtts.


Avbryta en väntande handelsorder
Om du vill avbryta en väntande handel, klicka på "X"-knappen på den aktuella väntande orderfliken.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Vanliga frågor (FAQ)

Skillnader mellan digital och snabb handel

Digital handel är den konventionella typen av handelsorder. Trader anger en av de fasta tidsramarna för "tid till köp" (M1, M5, M30, H1, etc.) och gör en handel inom denna tidsram. Det finns en halv minuts "korridor" på diagrammet som består av två vertikala linjer - "tid till köp" (beroende på den angivna tidsramen) och "tid till utgång" ("tid till köp" + 30 sekunder).

Digital handel bedrivs alltså alltid med en fast orderstängningstid, som är exakt i början av varje minut.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Snabb handel, å andra sidan, gör det möjligt att ställa in exakt förfallotid och låter dig utnyttja korta tidsramar, med start från 30 sekunder före förfallotiden.

När du lägger en handelsorder i snabbhandelsläge kommer du bara att se en vertikal linje på diagrammet — "förfallotid" för handelsordern, vilket direkt beror på den angivna tidsramen i handelspanelen. Det är med andra ord ett enklare och snabbare handelsläge.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Växla mellan digital och snabb handel

Du kan alltid växla mellan dessa typer av handel genom att klicka på knappen "Handel" på den vänstra kontrollpanelen, eller genom att klicka på flaggan eller klocksymbolen under tidsramsmenyn på handelspanelen.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Växla mellan digital och snabb handel genom att klicka på knappen "Handel"
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Växla mellan digital och snabb handel genom att klicka på flaggan


Kopiera affärer från andra användare från diagrammet

När affärer från andra användare visas kan du kopiera dem direkt från diagrammet inom 10 sekunder efter att de har dykt upp. Handeln kommer att kopieras till samma belopp förutsatt att du har tillräckligt med pengar på ditt handelskonto.

Klicka på den senaste handeln som du är intresserad av och kopiera den från diagrammet.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Hur man tar ut från Pocket Option

Uttagsmetoder på Pocket Option

Navigera till sidan "Finans" - "Uttag".

Ange uttagsbeloppet, välj en tillgänglig betalningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra din begäran. Observera att det lägsta uttagsbeloppet kan variera beroende på uttagsmetoden.

Ange mottagarens kontouppgifter i fältet "Kontonummer".
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Observera: om du skapar en uttagsbegäran samtidigt som du har en aktiv bonus, kommer den att dras från ditt kontosaldo.


Visa/Mastercard

Uttag kan göras med Visa/MasterCard som är bekväma och säkra, plus att det inte finns någon provision.

På sidan Finans - Uttag väljer du ett Visa/Mastercard-alternativ från rutan "Betalningsmetod" för att fortsätta med din begäran och följ instruktionerna på skärmen.

Observera : i vissa regioner krävs bankkortsverifiering innan du använder denna uttagsmetod. Se hur man gör för verifiering av bankkort.

Observera: om du skapar en uttagsbegäran samtidigt som du har en aktiv bonus, kommer den att dras från ditt kontosaldo.


Välj ett kort, ange beloppet och skapa uttagsbegäran. Observera att det i vissa fall kan ta upp till 3-7 arbetsdagar för banken att behandla en kortbetalning.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
När du har klickat på Fortsätt kommer du att se meddelandet om att din begäran har ställts i kö.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Du kan gå till Historik för att kontrollera dina senaste uttag.

Elektronisk betalning

På sidan Finans - Uttag väljer du ett alternativ för digital plånbok från rutan "Betalningsmetod" för att fortsätta med din begäran och följ instruktionerna på skärmen.

Välj en betalningsmetod, ange beloppet och skapa uttagsbegäran.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
När du har klickat på Fortsätt kommer du att se meddelandet om att din begäran har ställts i kö.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Observera: om du skapar en uttagsbegäran samtidigt som du har en aktiv bonus, kommer den att dras från ditt kontosaldo.


Du kan gå till Historik för att kontrollera dina senaste uttag.

Kryptovaluta

Vi accepterar uttag i kryptovalutor för att göra din handelsresa mer effektiv. Av den anledningen, låt oss förklara för dig hur du kan göra det.

På sidan Finans - Uttag väljer du ett kryptovalutaalternativ från rutan "betalningsmetod" för att fortsätta med din betalning och följ instruktionerna på skärmen.

Välj en betalningsmetod, ange beloppet och Bitcoin-adress du vill ta ut.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
När du har klickat på Fortsätt kommer du att se meddelandet om att din begäran har ställts i kö.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Du kan gå till Historik för att kontrollera dina senaste uttag.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option


Banköverföring

Uttag av dina Pocket Option-handelskonton görs bekvämt med banköverföringar, utan provisionsavgifter på transaktioner med denna betalningsmetod.

På sidan Finans - Uttag väljer du ett alternativ för banköverföring från rutan "betalningsmetod" för att fortsätta med din begäran och följ instruktionerna på skärmen. Kontakta ditt lokala bankkontor för bankuppgifter.

Välj en betalningsmetod, ange beloppet och gör din begäran om uttag.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Efter att ha klickat på Fortsätt kommer du att se meddelandet om att din begäran har ställts i kö.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Observera: om du skapar en uttagsbegäran samtidigt som du har en aktiv bonus, kommer den att dras från ditt kontosaldo.

Du kan gå till Historik för att kontrollera dina senaste uttag.

Vanliga frågor (FAQ)

Avbryta en begäran om uttag

Du kan avbryta en begäran om uttag innan statusen ändras till "Slutförd". För att göra det, öppna sidan Ekonomihistorik och växla till vyn "Uttag".
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Hitta det väntande uttaget och klicka på Avbryt-knappen för att avvisa uttagsbegäran och hämta pengar på ditt saldo.


Valuta för bearbetning av uttag, tid och tillämpliga avgifter

Handelskonton på vår plattform är för närvarande endast tillgängliga i USD. Du kan dock ta ut pengar till ditt konto i valfri valuta, beroende på betalningsmetod. Med största sannolikhet kommer pengarna att omvandlas till ditt kontos valuta omedelbart när du tar emot betalningen. Vi tar inte ut några avgifter för uttag eller valutaomvandling. Det betalningssystem som du använder kan dock ta ut vissa avgifter. Uttagsbegäranden behandlas inom 1-3 arbetsdagar. Men i vissa fall kan uttagstiden ökas upp till 14 arbetsdagar och du kommer att meddelas om det i supportdisken.


Ändra betalkontouppgifterna

Observera att du kan ta ut pengar via de metoder som du tidigare använde för att sätta in på ditt handelskonto. Om det finns en situation när du inte längre kan ta emot pengar till de tidigare använda betalkontouppgifterna, kontakta gärna supporten för att godkänna nya uttagsuppgifter.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Uttagsfelsökning

Om du har gjort ett misstag eller angett felaktig information kan du avbryta begäran om uttag och lägga en ny efteråt. Se avsnittet Avbryta en begäran om uttag.

I enlighet med AML- och KYC-policyerna är uttag endast tillgängliga för fullt verifierade kunder. Om ditt uttag avbröts av en chef kommer det att finnas en ny supportförfrågan där du kommer att kunna hitta orsaken till avbokningen.

I vissa situationer när betalningen inte kan skickas till den valda betalningen kommer en finansspecialist att begära en alternativ uttagsmetod via supportdisken.

Om du inte fått en betalning till det angivna kontot inom några arbetsdagar, kontakta supportavdelningen för att klargöra status för din överföring.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option

Lägga till ett nytt kort för uttag

När du har slutfört den begärda kortverifieringen kan du lägga till nya kort på ditt konto. För att lägga till ett nytt kort, navigera helt enkelt till Hjälp - Supporttjänst och skapa en ny supportförfrågan i lämpligt avsnitt.
Hur man handlar med digitala optioner och tar ut pengar från Pocket Option
Thank you for rating.